Om Smart mobilitet

Følg os på Facebook

Smart-mobilitet_logo_fra AROS

Smart mobilitet handler om, hvordan, hvornår og hvor meget vi transporterer os. Smart mobilitet sætter fokus på, hvorfor vi gør som vi gør og faciliterer vanebrud. Med andre ord handler Smart mobilitet om, hvordan vi hver især navigerer i Aarhus' mobilitetssystem. :) ...

Et forslag til en ny Mobilitetsplan for Aarhus Midtby er netop nu til debat. Men hvad er det nu egentlig mobilitet betyder? Og hvad er forskellen på mobilitet og trafik? Tak til Børnehaven Åby for deres rigtig gode bud. Læs mere om planen og deltag i debatten på www.vorestrafik.dk

View on Facebook

"Vanebrud er noget der tager tid…over tid. Når jeg har haft for travlt og været fysisk udmattet, har det været næsten umuligt at finde kræfter til bare en lille cykeltur. Men Olav har glædet sig til hver dag til sin morgencykeltur….Han er såååååå glad for at cykelstien næsten er færdig nu, så fra 34 minutter er han nede på 32 minutter på cykel hjem fra Slet. Det er slut med at spørge: Skal du cykle imorgen? Det er aldrig planlagt med andet. Vanebruddet hos Olav er en realitet, han kommer ikke tilbage til at køre bil på arbejde, hvis der bliver økonomiske muligheder for indkøb af en elcykel.

Der er rigtig mange der spørger ind til elcykel projektet. Naboerne og familie følger med og bakker op. De giver god feedback på de mange kørte kilometer. Da vi skulle på vennetur til Dollerup bakker, kørte vi på cykel mens de øvrige gik tur. Vi fik cyklet mange kilometer i de smukke bakker..Det affødte en snak om, at nu ville de også prøve en elcykel. Lidt benovede bliver kollegaerne også, når man kommer rullende i cykeltøj. De skulle bare lige vide hvor nemt det er at cykle op af bakken på ringgaden! Det er jo en fornøjelse, men de tror mig ikke."

Fortæller Lisbeth fra "Medvind" projektet: Læs mere her: medvind.smartmobilitet.dk/
...

View on Facebook

I går startede vores virksomhedspraktikant Stine, der skal undersøge sundhedseffekter ved vanebrud til aktiv transport. Vi holder jer løbende orienteret! :) ...

View on Facebook

"…….og man bliver lidt mere magelig. 🚙Vi må jo indrømme, at vi er blevet fristet til at tage bilen på arbejde et par gange her i sommerferien, under dække af, at vi skulle lidt hurtigere hjem til børnene. Man kan mærke, at der er langt mindre trafik her i ferietiden, og det tidsbesparende element er der ikke i øjeblikket. Vejen til h……… er brolagt med dårlige undskyldninger. Det er lidt uhyggeligt at fornemme, hvor nemt det er at få tilbagefald. Magelighedens lille djævel står på den ene skulder 😈og motionens engel på den anden 😇."

Sådan skriver Mette og Skytte på www.medvind.smartmobilitet.dk - kender I den fornemmelse?
...

View on Facebook


Om Smart mobilitet

Smart Mobilitet er et treårigt udviklings- og innovationsprojekt, som løber frem til 2017. projektet arbejder i denne periode med at indsamle viden og ændre trafikale vaner. Smart mobilitet er finansieret af Aarhus Kommunes innovationspulje, Trafikstyrelsen og Teknik og Miljø, Aarhus Kommune. Projektet vil bidrage ind i arbejdet med at håndtere udfordringer omkring trængsel samt til et bedre bymiljø.
Projektet drives dagligt af Projektleder og ingeniør Gustav Friis, Landskabsartitekt Charlotte Kjær Petersen samt antropolog Liv Maria Stender Boisen. se mere under kontakt.

Vækst stiller krav til mere end infrastruktur
trafik-2030-scenarier
Aarhus er under forvandling. Nye bydele bliver født, flere vælger at blive aarhusianere, og antallet af virksomheder stiger støt. Det har mange fordele for vores by. Men antallet af biler og trafik stiger også voldsomt, så derfor bliver vi nødt til at tage vores nuværende transportvaner op til revision. Hvis ikke vi gør noget, vil der blive alvorlig trængsel på vejene og mangel på parkeringspladser, mens miljøet og bylivet i Aarhus vil lide under den tætte trafik. Derfor er det nu, der skal sættes ind for at løse fremtidens store udfordringer, og projekt Smart Mobilitet er et skridt på vejen!

Har du nogensinde set Aarhus fra en … campingvogn?

Aarhus Kommune er allerede i fuld gang med at satse på fysiske trafikløsninger som anlæg af flere cykelstier, nye vejbaner samt transportalternativer som Letbanen. Men for at kunne løse byens trafikale udfordringer er det væsentligt, at vi ikke glemmer det mentale og adfærdsmæssige aspekt. Det handler dybest set om, at vi tænker alternativt, når det kommer til valg af transportmiddel: Kan jeg transportere mig på en måde, der effektiviserer trafikken? De fysiske forandringer er ofte langsigtede og forbundet med store investeringer, hvorimod projekt Smart Mobilitet arbejder med mindre omkostningstunge løsninger, der hurtigere kan implementeres.

Kommunen og trafikanterne skaber sammen
mobilitets-raadgivning-no-streetName
Med base i det rullende laboratorie kører vi ud til aarhusianerne for at studere deres adfærd og i samarbejde med dem udvikle, afprøve og evaluere en række virkemidlers effekt. Der bliver igangsat fire konkrete projekter i en forstad, i et bynært etagebyggeri, blandt unge studerende og blandt medarbejdere i Aarhus Kommune. Projekterne afdækker transportadfærd og afprøver nye tiltag med henblik på at udfordre aarhusianernes transportvaner. Hvad der er Smart Mobilitet, er forskelligt fra bydel til bydel og fra borger til borger, og løsningerne skal derfor opstå ud af et fællesskab mellem kommunens projektmedarbejdere og borgerne.

Smart mobilitet gør byen grønnere og mere fremkommelig
skiftezoner-til-bedre-midtby
Vanens magt er stor, og tager man i dag bilen på arbejde, kan det at tage cyklen eller offentlig transport virke som et større indgreb i dagligdagens logistik. Aarhusianerne kommer heller ikke til at transportere sig anderledes alene på baggrund af projekt Smart Mobilitet, men projektet har som mål at skabe en bevidsthed hos borgerne om nødvendigheden af at tænke i alternative transportmuligheder. Samtidig skal det gøre Aarhus Kommune i stand til at igangsætte konkrete initiativer på et oplyst grundlag og med et idékatalog i hånden. På den måde kan Aarhus få det optimale ud af den vækst, vi oplever i øjeblikket, og også i fremtiden være en attraktiv by for både nuværende og kommende aarhusianere.

Smart mobilitet er et projekt i Aarhus Kommune, Center for Byudvikling og Mobilitet og er finansieret af Aarhus Kommunes Innovationspulje og Trafikstyrelsen.

Logo

aak-logo

 

Skriv et svar