Om Smart mobilitet

Følg os på Facebook

Smart-mobilitet_logo_fra AROS

Nu igen... Måske skulle motionscentre indføre incitamenter i medlemskaberne, til medlemmer der transporterer sig aktivt :) ...

15. december. Alle gode gange 3. Gør som Mia 😉 Motion får man også på cyklen.

View on Facebook

Smart mobilitet er på banen igen - denne gang hjælper vi skolerne med at forstå forældrenes adfærd på vejene. ...

Er dine børns skolevej også utryg på grund af for meget trafik og travle forældre, der smider bilen, der hvor det nu lige passer? På Skødstrup Skole har et matematikhold i 8. klasse taget sagen i egen hånd og undersøgt forældrenes parkeringsvaner for at få dem til at ændre adfærd. Tag fat i Liv Maria Stender, Smart mobilitet (livma@aarhus.dk), hvis du gerne vil vide, hvordan du kan komme videre med et lignende tiltag på dine børns skole.

View on Facebook

Der er sikkert en god grund til det... ...

14. december. Som vi sagde i går... Følg gerne Mias eksempel 😉

View on Facebook

Mia vil gerne cykle mere i skole... Og netop børns transport til og fra skole kan du se mere om i Nyhederne på TV2 i aften klokken 19! ...

13. december. Transporten er en af de store udfordringer i forhold til CO2-udledningen. Så følg endelig Mias eksempel 🙂 #klimabekendelser

View on Facebook

Bilen er ikke altid det smarteste valg ...

10. december. Der er altså også lidt varmere i bilen end ude i regn, sne og slud... Men små ting gør en forskel. Så lad endelig bilen stå, når du kan. #klimabekendelser

View on Facebook


Om Smart mobilitet

Smart Mobilitet er et treårigt udviklings- og innovationsprojekt, som løber frem til 2017. projektet arbejder i denne periode med at indsamle viden og ændre trafikale vaner. Smart mobilitet er finansieret af Aarhus Kommunes innovationspulje, Trafikstyrelsen og Teknik og Miljø, Aarhus Kommune. Projektet vil bidrage ind i arbejdet med at håndtere udfordringer omkring trængsel samt til et bedre bymiljø.
Projektet drives dagligt af Projektleder og ingeniør Gustav Friis, Landskabsartitekt Charlotte Kjær Petersen samt antropolog Liv Maria Stender Boisen. se mere under kontakt.

Vækst stiller krav til mere end infrastruktur
trafik-2030-scenarier
Aarhus er under forvandling. Nye bydele bliver født, flere vælger at blive aarhusianere, og antallet af virksomheder stiger støt. Det har mange fordele for vores by. Men antallet af biler og trafik stiger også voldsomt, så derfor bliver vi nødt til at tage vores nuværende transportvaner op til revision. Hvis ikke vi gør noget, vil der blive alvorlig trængsel på vejene og mangel på parkeringspladser, mens miljøet og bylivet i Aarhus vil lide under den tætte trafik. Derfor er det nu, der skal sættes ind for at løse fremtidens store udfordringer, og projekt Smart Mobilitet er et skridt på vejen!

Har du nogensinde set Aarhus fra en … campingvogn?

Aarhus Kommune er allerede i fuld gang med at satse på fysiske trafikløsninger som anlæg af flere cykelstier, nye vejbaner samt transportalternativer som Letbanen. Men for at kunne løse byens trafikale udfordringer er det væsentligt, at vi ikke glemmer det mentale og adfærdsmæssige aspekt. Det handler dybest set om, at vi tænker alternativt, når det kommer til valg af transportmiddel: Kan jeg transportere mig på en måde, der effektiviserer trafikken? De fysiske forandringer er ofte langsigtede og forbundet med store investeringer, hvorimod projekt Smart Mobilitet arbejder med mindre omkostningstunge løsninger, der hurtigere kan implementeres.

Kommunen og trafikanterne skaber sammen
mobilitets-raadgivning-no-streetName
Med base i det rullende laboratorie kører vi ud til aarhusianerne for at studere deres adfærd og i samarbejde med dem udvikle, afprøve og evaluere en række virkemidlers effekt. Der bliver igangsat fire konkrete projekter i en forstad, i et bynært etagebyggeri, blandt unge studerende og blandt medarbejdere i Aarhus Kommune. Projekterne afdækker transportadfærd og afprøver nye tiltag med henblik på at udfordre aarhusianernes transportvaner. Hvad der er Smart Mobilitet, er forskelligt fra bydel til bydel og fra borger til borger, og løsningerne skal derfor opstå ud af et fællesskab mellem kommunens projektmedarbejdere og borgerne.

Smart mobilitet gør byen grønnere og mere fremkommelig
skiftezoner-til-bedre-midtby
Vanens magt er stor, og tager man i dag bilen på arbejde, kan det at tage cyklen eller offentlig transport virke som et større indgreb i dagligdagens logistik. Aarhusianerne kommer heller ikke til at transportere sig anderledes alene på baggrund af projekt Smart Mobilitet, men projektet har som mål at skabe en bevidsthed hos borgerne om nødvendigheden af at tænke i alternative transportmuligheder. Samtidig skal det gøre Aarhus Kommune i stand til at igangsætte konkrete initiativer på et oplyst grundlag og med et idékatalog i hånden. På den måde kan Aarhus få det optimale ud af den vækst, vi oplever i øjeblikket, og også i fremtiden være en attraktiv by for både nuværende og kommende aarhusianere.

Smart mobilitet er et projekt i Aarhus Kommune, Center for Byudvikling og Mobilitet og er finansieret af Aarhus Kommunes Innovationspulje og Trafikstyrelsen.

Logo

aak-logo

 

Skriv et svar