Om Smart mobilitet

Smart-mobilitet_logo_fra AROS
Om Smart mobilitet
Smart Mobilitet er et treårigt udviklings- og innovationsprojekt, som løber frem til 2017. projektet arbejder i denne periode med at indsamle viden og ændre trafikale vaner. Smart mobilitet er finansieret af Aarhus Kommunes innovationspulje, Trafikstyrelsen og Teknik og Miljø, Aarhus Kommune. Projektet vil bidrage ind i arbejdet med at håndtere udfordringer omkring trængsel samt til et bedre bymiljø.
Projektet drives dagligt af Projektleder og ingeniør Gustav Friis, Landskabsartitekt Charlotte Kjær Petersen samt antropolog Liv Maria Stender Boisen. se mere under kontakt.

Vækst stiller krav til mere end infrastruktur
trafik-2030-scenarier
Aarhus er under forvandling. Nye bydele bliver født, flere vælger at blive aarhusianere, og antallet af virksomheder stiger støt. Det har mange fordele for vores by. Men antallet af biler og trafik stiger også voldsomt, så derfor bliver vi nødt til at tage vores nuværende transportvaner op til revision. Hvis ikke vi gør noget, vil der blive alvorlig trængsel på vejene og mangel på parkeringspladser, mens miljøet og bylivet i Aarhus vil lide under den tætte trafik. Derfor er det nu, der skal sættes ind for at løse fremtidens store udfordringer, og projekt Smart Mobilitet er et skridt på vejen!

Har du nogensinde set Aarhus fra en … campingvogn?

Aarhus Kommune er allerede i fuld gang med at satse på fysiske trafikløsninger som anlæg af flere cykelstier, nye vejbaner samt transportalternativer som Letbanen. Men for at kunne løse byens trafikale udfordringer er det væsentligt, at vi ikke glemmer det mentale og adfærdsmæssige aspekt. Det handler dybest set om, at vi tænker alternativt, når det kommer til valg af transportmiddel: Kan jeg transportere mig på en måde, der effektiviserer trafikken? De fysiske forandringer er ofte langsigtede og forbundet med store investeringer, hvorimod projekt Smart Mobilitet arbejder med mindre omkostningstunge løsninger, der hurtigere kan implementeres.

Kommunen og trafikanterne skaber sammen
mobilitets-raadgivning-no-streetName
Med base i det rullende laboratorie kører vi ud til aarhusianerne for at studere deres adfærd og i samarbejde med dem udvikle, afprøve og evaluere en række virkemidlers effekt. Der bliver igangsat fire konkrete projekter i en forstad, i et bynært etagebyggeri, blandt unge studerende og blandt medarbejdere i Aarhus Kommune. Projekterne afdækker transportadfærd og afprøver nye tiltag med henblik på at udfordre aarhusianernes transportvaner. Hvad der er Smart Mobilitet, er forskelligt fra bydel til bydel og fra borger til borger, og løsningerne skal derfor opstå ud af et fællesskab mellem kommunens projektmedarbejdere og borgerne.

Smart mobilitet gør byen grønnere og mere fremkommelig
skiftezoner-til-bedre-midtby
Vanens magt er stor, og tager man i dag bilen på arbejde, kan det at tage cyklen eller offentlig transport virke som et større indgreb i dagligdagens logistik. Aarhusianerne kommer heller ikke til at transportere sig anderledes alene på baggrund af projekt Smart Mobilitet, men projektet har som mål at skabe en bevidsthed hos borgerne om nødvendigheden af at tænke i alternative transportmuligheder. Samtidig skal det gøre Aarhus Kommune i stand til at igangsætte konkrete initiativer på et oplyst grundlag og med et idékatalog i hånden. På den måde kan Aarhus få det optimale ud af den vækst, vi oplever i øjeblikket, og også i fremtiden være en attraktiv by for både nuværende og kommende aarhusianere.

Smart mobilitet er et projekt i Aarhus Kommune, Center for Byudvikling og Mobilitet og er finansieret af Aarhus Kommunes Innovationspulje og Trafikstyrelsen.

 

aak-logo

TBBST_logo_gron_RGB

Skriv et svar