Rejsetid bruges som arbejdstid

Mød Lise og Mette, de er tætte kollegaer og arbejder begge centralt i Aarhus i nærheden af banegården. Lise er netop flyttet til Skødstrup, hvor hun hver dag går til toget og tager det videre på arbejde. Mette bor i Norsminde og stiller dagligt bilen i Malling og tager toget videre til Aarhus C. For dem fungerer togene som rullende kontorer, hvor de oplever, der skabes et rum til fordybelse og effektivitet, på en anden måde end den almindelige arbejdsdag på kontoret, hvor ringende telefoner og sparring med søde kollegaer ofte kan bryde arbejdsflowet.

iponebilleder 0082

Rum til ro og effektivitet
Lise har ændret arbejdsmønster, da hun i forbindelse med flytning til Skødstrup skiftede til toget. Nu starter hendes dag tidligere, og hun oplever at møde ind på kontoret med overblik over dagens opgaver:

“Jeg kan starte med at arbejde allerede, når jeg sidder i toget. Så min arbejdsdag starter i toget klokken 07.20, her er der ingen telefoner, der ringer og ro til at starte op på dagens arbejde. Turen tager 29 minutter, så det er klart, at jeg ikke kan sidde og udarbejde oplæg eller notater, men jeg kan sidde og skrive noter, læse og besvare mails og lige tjekke, hvad der er kommet ind i løbet af dagen og på den måde få et overblik over, hvad jeg skal have fulgt op på.”

iponebilleder 037 Mette begyndte for 3 år siden at bruge toget som primært transportmiddel, da hun en vinter i snevejr af nød tog toget og opdagede, at det egentlig var en behagelig måde for hende at starte dagen på:

“Jeg har egentlig altid syntes, det var lidt anstrengende at sidde i kø og bruge al den tid. Så en vinter hvor jeg ikke ville bruge tid på Oddervej i sneen, fordi det bare er en ”killer”, tog jeg toget og oplevede, at det egentlig var rigtig rart.”

Lige som Lise oplever Mette en stor frihed i at kunne vælge at disponere sin tid, så rejsetid bliver arbejdstid:

”Jeg planlægger ofte de opgaver, som jeg ved, egner sig til togrejsen til at blive løst der, for eksempel læsning og kommentering af tekster, sparring med kollegaer og emails.”

De fysiske rammer er fine til at løse de arbejdsopgaver, Lise og Mette har prioriteret at bruge rejsetiden på:

“Når jeg kommer ind i toget tager jeg min tablet med 3 G med ind, og sætter den på min taske, så er det en fin arbejdshøjde. Jeg oplever, der er fin komfort i hvert fald, når man som jeg står på som en af de første”
Fortæller Lise om det daglige arbejde i toget.

De fysiske rammer er vigtige
Den kollektive trafikbetjening og adgang til tog var en af grundende til, at Lise valgte at bosætte sig i Skødstrup, da hun ønsker at have nem adgang til Aarhus uden bil. De fysiske rammer i forhold til blandt andet sikker og gratis parkering og den kollektive trafikbetjening i Malling er ligeledes central for, at Mette oplever det som fordelagtigt at være bruger af den kollektive transport. Hun fortæller, at der i de tidlige morgentimer inden for en halv time er mulighed for at tage tog og tre forskellige busafgange. Det bevirker, at hun oplever en høj grad af fleksibilitet i sin hverdag.

Fleksible arbejdsvilkår
Begge kvinder anser deres arbejdsvilkår, som rummer plads til selvtilrettelæggelse og fleksible mødetider, som grundvilkåret for, at deres rejsetid kan bruges som reel arbejdstid.

“Vi planlægger selv vores tid og har rigtig meget fleksibilitet i vores arbejdstider. Det kan vi helt selv styre. For mig er det et kæmpe privilegium, at jeg kan gøre det på den måde.”

Fortæller Mette afsluttende.