Mobility as a Service

Kan teknologi understøtte vanebrud på mobilitetsområdet?

Smart mobilitet har gennem det seneste år sat ekstra fokus på Mobility as a Service i Aarhus Kommune og i Business Region Aarhus. Det særlige fokus har især været fokuseret omkring at forstå logikkerne omkring MaaS som økosystem, og i særdeleshed set fra brugernes perspektiv. Som forståelsesramme for MaaS er følgende figur blevet udarbejdet:

Mobility system

 

Som et led i forståelsen af brugerne i systemet, og hvad der potentielt kan drive et vanebrud fra “enkeltmandsbilisme” til en samlet mobilitetsløsning der omfatter samkørsel og kollektiv transport, har vi blandt andet bedt Alexandra Instituttet om at gennemføre en undersøgelse af, hvad der skal til for at få trafikanterne til at køre mere sammen. Studiet har taget udgangspunkt i, hvad der allerede virker på de danske veje.

Med afsæt ovenstående forståelsesramme og Alexandra Instituttets samkørsels-undersøgelse, blev der i efteråret 2017 taget initiativ til en design-sprint i samarbejde med Center for Innovation i Aarhus (CFIA). Formålet med design-sprinten, der blev gennemført i januar 2018, var at udvikle en konkret prototype, der kan understøtte ændringen af borgeres transport-adfærd fra enmandsbilisme til en form for multi-modal-mobilitet. Prototypen forventedes at være funktionel på mock-up stadiet og altså ikke en færdig fungerende teknisk prototype, der eksDesignsprintempelvis trækker eller kommunikerer rigtig data.

Dokumentation for hele ugens arbejde kan ses her [pdf]

Resultatet af design-sprintens anstrengelser blev prototypen “Optur“. Optur er en service til pendleren, der gerne vil benytte kollektiv trafik og samkørsel til dagligt, men som ikke altid synes, at systemet er fleksibelt nok, og derfor har en tendens til at vælge bilen i stedet for.

Optur

 

Nedenfor kan du prøve “Optur”-prototypen og læse mere om den:

Hvis du vil lære Center for Innovation i Aarhus bedre at kende kan du se en introfilm nedenfor, og læse CFIAs beskrivelse af samarbejdsprojektet “Mobility as a Service”: